Press Release of the Core Group – 22 November 2018

22 Nov 2018

Press Release of the Core Group – 22 November 2018

Core Group

Port-au-Prince, 22 November 2018 – The Core Group (composed of the Special Representative of the United Nations Secretary-General, the Ambassadors of Brazil, Canada, France, Germany, Spain, the European Union, the United States of America, and the Special Representative of the Organization of American States) firmly rejects the acts of violence perpetrated in the last days.

The members of the group are deeply saddened by the loss of human lives and convey their sincere condolences to the families and loved ones of the victims.

The group recalls that acts of violence seeking to provoke the resignation of legitimate authorities have no place in the democratic process. The Core Group welcomes the Executive's commitment to pursue dialogue and calls for an inclusive consultation among all relevant national actors in order to emerge from the crisis that the country is going through and meet the expectations of the population.

--

Pòtoprens, 22 novanm 2018 – Core Group la (Ki gen ladan li Reprezantan spesyal Sekrètè jeneral Nasyonzini, Anbasadè Almay, Brezil, Kanada, Espay, Etazini, Lafrans, Inyon Ewopeyèn ak Reprezantan spesyal OEA) voye jete ak tout fòs yo zak vyolans ki te fèt nan manifestasyon dènye jou sila yo.

Manm gwoup la tris anpil pou moun ki pèdi lavi yo epi prezante kondeleyans ki sòti nan fon kè yo pou fanmi epi pwòch viktim yo.

Gwoup la raple zak vyolan ki ap chèche pwovoke demisyon otorite ki lejitim pa gen plas yo nan pwosesis demokratik la. Gwoup la salye angajman pouvwa Egzekitif la pou kontinye ak dyalòg la epi mande yon konsètasyon kote tout moun ladan l ak tout sektè lavi nasyonal la pou retire peyi a nan kriz li ap travèse a epi pou bay popilasyon an satisfaksyon.